חמשת חלקי הנשמה וחיבורם למרכבה

הפנטגרם , האדם וחלקי נשמתו…

Po

Zhi

Yi

Hun

Shen


•הבה נתחיל בחלק הנשמה "שן "  -Shen     
•זהו המצב צבירה האתרי ביותר של האדם ואחד מבין שלושת המילים בשלושת האוצרות.

מעניין אתכם….הירשמו להרצאה במשכן מרכבה.
פרטים בפניה ישירה למשכן או לאריק 0523608222
Call Now Button