לראות את הנשמה
"תן טל ומטר לברכה"

כטל, מקור השפע האינסופי אשר נמצא במלואו מדי שחר תוך נפלאות הטבע, יצירת הבורא אבי הטל,

ניתנה לנו  הזכות לחבור למסע מרתק ומאתגר עם שלוחיו – תדרי 'המורים'

 שעיקרו לחבור לטביעת נשמתנו, לגוון היחודי של כל אחד ואחת על מנת ליצור את

 התפקיד, היעוד לכדי מימוש והגשמה

בלימוד יחודי של ידע ואנרגיה

חותם זהב D.N.A נשמתי

 צפניו ורזיו חבויים בפנימיות התורה

 לגילוי התפתחות האדם בשאיפתו לאמת הצרופה

ובקבלת  מפתחות נשמה! 

 

איפיון הלימוד

לימוד בית מדרש מעלה-מטה

תוך הטמעת הידע ועוצמת האנרגיה 'תמצית בראשית'

לשם התמרה ברבדי הגוף-הנפש-הנשמה

**

אבני הדרך הוצפנו והוצפו. הקודים והמפתחות נגלים

לשם גילוי מ "שורש הנשמה לשורש האדמה"

! מירוק – זיכוך – התעלות

רוח – רווח – רווחה

Call Now Button