הבריאה מאמר 2

מבוא למרכזים האזוטריים בגוף האדם.

גוף האדם מורכב מאוד ומכיל מרכזים אנרגטיים גבוהים השולטים למעשה בכל רמות היכולות הפיזיולוגיות אתריות של האדם הגשמי. אלו הם חמש מערכות של אנרגיות החיות בתוך המערכת הפיזית האנושית שנוצרה בתהליכים מורכבים של היקום. כפי שהבהרתי בתחילת המאמר, בהקשר ללידת-מוות , של אנרגיות, כוכבים, ישויות וחומר, נושא עליו נדבר בהמשך המאמרים. האיכות האנרגטית של כל מרכז ומרכז בנפרד, הנה ברמה של מוח. כל מרכז מתוכנת ומוגבל לתכונות ותפקיד ספציפי המוגדר לו מראש ע"י הבריאה, למעט ממרכז התנועה, אשר יכול לסגל לעצמו העתקת תכונות ממרכזים אחרים וליצור חוסר איזון. המכניקה והתכונות של כל מרכז שונה לחלוטין, מהמכניקה והתכונות של מרכז אחר. לכל מרכז יש סוג אחר של עבודה.
הסבר 5 המרכזים הללו דומה לכאורה להסבר על המרכזים הידועים בשם צ'אקרות, שם שמקורו במזרח, בהודו, אך שונה מהותית ברובד בהן הם נמצאים, דבר שיפורט בהמשך הכתבות בנושא.
למידה מרוכזת בנושא מועברת בסדנה ייעודית תוך חיבור הבנות מעשיות והבהרות המאפשרות למערכות שלנו להבין ולהפנים החומר. לדוגמה, תפקיד מרכז הרגש, שונה לחלוטין מהמכניקה והתפקיד של מרכז התנועה. חמשת המרכזים אינם מתערבבים ביניהם, כל מרכז הנו ישות עצמאית בעלת תדר שונה, אך הם כל הזמן עובדים בהרמוניה, כשכל אחד מהמרכזים, תורם את חלקו בתהליכים, אשר אנו בני האנוש מעורבים בהם, באין הרמוניה נוצר חוסר איזון.
אנו בני האנוש, הננו מכונה המעבדת נתונים. המרכזים הנם הכלים אשר עושים את תהליך עיבוד הנתונים, על פי התכנות של חוקי טבע והבריאה. המרכזים צריכים לעבד נתונים על פי רצוננו, לעבד את הנתונים "שאנו" מאפשרים להן לעבד, שאנו בוחרים. כך נוצר איזון כללי במערכת. מרכזים העובדים ללא השגחה ומודעות יוצרים חוסר איזון כללי בכל המערכת. מאחר וכך, אנו מחויבים לפתח "מודעות" מתמדת, להיות מודעים לנתונים המעובדים ע"י כל מרכז ומרכז. מודעות חיונית זו, מאפשרת לנו לחיות באיזון.
ניתן לרכוש מודעות זו ע"י למידה מדויקת של כל מרכז והאפשרויות ההרמוניות שלו עם מרכזים אחרים. כל מרכז מתפקד על סוג אנרגיה, תדר שונה המתאים לו ולסוג תפקידו.
מרכז הפורץ אל תפקוד של מרכז אחר , חושף עצמו ואת המרכז האחר לסוג אנרגיה לא מתאימה, בכך נוצר חוסר איזון, המרכזים הנם פנורמת החיים. ככל שההרמוניה והתפקוד נאמנים למקור התוצאות הנן גבוהות יותר. זוהי מערכת מדהימה , השאלה מה אנו עושים אתה…? לימוד מעמיק ותרגול היישום והמציאות המעשית בה אנו חיים,  מפתח את הידע, המכניקה, הטכנולוגיה, הזיהוי והמודעות אל העולמות הבלתי נראים, העולם הקסום של האנרגיות. חמשת המרכזים הנם כמו לוח הכפל, או אולי כמו מטריצה המחברת ומקשרת בכל הכיוונים תוך שמירה על ייחודיות. ומכאן חשיבותה הרבה של הלמידה המעשית ויישומה.
בתקופת יוון הביא פלאטון את מערכת 5 הגופים הראשוניים תחום בו נעסוק כאשר נדבר על הגאומטריה המקודשת וחיבורה לגוף האדם, להלן סכמת 5 הגופים הפלאטוניים:

 

 תמיון – גוף בעל שמונה פאות.  
פירמידה משולשת.
 קובייה .
עשירימון – גוף בעל 20 פאות.
תריסריון – מצולע בעל 12 צלעות.

הקבלת מערכת ה- 5 לפילוסופיה הסינית.

ניתן לראות חלק מתהליכים אלו על פי הפילוסופיה הסינית וחמשת היסודות שבה.
יסודות אלו הנן: אש – אדמה – מתכת – מים – ועץ.
הסינים יצרו מעגל תיאום ובקרה המראה את יחסי הגומלין בין החלקים וההשפעות של כל יסוד ויסוד. אם נבדוק היטב נראה שכל יסוד הנו עצמאי ומושלם ומתואר כמעגל יין – יאנג , בצבעו הייחודי ובכל זאת חיצי קישור מראים את יחסי הגומלין בדומה לתורה האזוטרית של חמשת מרכזי האנרגיה הגבוהים של האדם. בתורה הסינית לכל יסוד חיבורים רבים ושונים תואמים לגוף האדם ותפקודו ועל פי תפקוד הגוף תוך התחברות למעגל הבקרה ניתן לקבוע תהליכים נדרשים לאיזון הגוף. להבדיל מזה, האזוטריקה בונה איזון אנרגטי ואין היא מתייחסת לאברי גוף האדם או נותנת משקל לתתי מרכזים כמו צ'אקרות שונות אשר תורות הינדואיסטיות טוענות להן כי קיימות 7 כאלו ואחרות אומרות שלמעשה יש 31 מרכזים. באזוטריקה, אין כל חשיבות לתתי מרכזים אלו מאחר והיא שואפת לאזן ולפתח את מרכזי העל שלה הנמצאים מעל הכול ומחוברים בחלקם לבריאה בדרך זו או אחרת.

הקבלת מערכת ה- 5 לפילוסופית הקבלה:

כאשר בוחנים את תורת הגלוי שבנסתר, דהיינו הקבלה, אנו רואים גם כן כי היחס כמעט לכל דבר מתחיל בחלוקה לחמש רמות או יחסים. לדוגמה, חלוקה לחמש עולמות :
אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
כל עולם והאפיונים שלו. תפקיד חמש העולמות מגוון ומורכב כאשר חלק מהעולמות מחוברים לעולם הגשמי וחלק אחר לעולמות אנרגטיים או אחרים לצורכי קליטת אנרגיה וצמצומה לממד הגשמי או הרחבתה לפלנטה. צמצום כוונתו, התאמת אנרגיית הבריאה הגבוהה ליכולת ה"כלי" , האדם הגשמי, לקבלו. מאחר וקיימת ירידה באיכויות בחמשת העולמות או נכון יותר לומר בחלק מהעולמות הקשורים לעולם הגשמי, חייבת להיות התאמץ אנרגיה בין אנרגיית העל ואנרגיית הגשמיות אחרת ייגרם מצב בו ה"כלי" לא יוכל להכיל את אנרגיית העל ובעצם יתפרק או ייהרס. המשך מימוש עולמות אלו מתחלק כבר לתת מערכות כפי שהוזכר והוא מבוטא למעשה בעץ החיים הוא עץ הספירות אשר מתאר ומטפל בתווך ויישום עולם העשייה הגשמי בו אנו חיים תוך התחברות למרכיבים השונים שאנו מאפשרים לו או מסוגלים לאפשר לו. חיבור מעשי ניתן לראות שוב בקבלה, בחמשת הרבדים האפשריים והם: 
דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל.
ישראל הנו בעצם ה"רוח" והיתר מאוד דומה עד כדי שווה ליסודות הסיניים בחיבור אל עולם הטבע ממנה התורה הסינית שאבה את מקורה.
להלן עץ הספירות, מעניין לציין שעץ הספירות היה קיים במצרים העתיקה עם שמות מצריים במקום שם הספירות אותם אנו רגילים לראות עוד לפני הצגתו בקבלה היהודית.


 

Call Now Button