הבריאה מאמר 5

         המרכבה, הפנטגרם, הבריאה והאדם  כחלק וכשלם בגיאומטריה המקודשת.
                                                                                  
היקום בו אנו חיים, בתחום הנראה או הנגלה ובחלק הבלתי נראה, מדהים ביכולתו ויצירתו המתהווה לאין סוף. כל צעד ושעל, כל מחשבה וצליל, צבע או ריח, מהווים נקודה אחת באין סוף נקודות. מנקודה זו ניתן להתחיל, להמשיך או לסיים התהוות כל שהיא תוך שהבריאה ממשיכה את בריאתה ללא הרף כדי להתקיים ולא למות. רבים מאיתנו מחוברים ל"ידע הבריאה" בהבנתם, מזווית ראייתם בהתאם לתרבותם או התפתחותם ומרמתם זו בדר"כ הם מעבירים , מנחים ומלמדים אחרים בסדנאות, קורסים או אף מפרסמים בכתב את הבנתם. יש כאלו המתקשרים ידע חלקי זה תוך שהם חושבים כי הוא ידע מלא וכנראה שהכל נכון והכל אמת אך אולי לא מושלם. רק חלק מאיתנו, האמורים להעביר את הידע ולהרחיב את הבנת הבריאה של האדם ביקום כפי שהוא ידוע לנו כיום, יכולים לשלב בין התורות השונות, מזרח ומערב, יהדות ונצרות, אסלם או כל דת מונותיאיסטית או תרבותית, בה קיימים תמיד מוטיבים אזוטריים המצביעים על הבריאה והידע אין סופי הנמצא בה באופני הגלוי והנסתר, אכן "מחוברים" אל הידע המשולב ומבינים את המסתתר בנגלה המקודד, תוך שהם מצליחים לשלב , לחבר או להשוות ידע זה מזוויות ראיה נוספות אלו, כי הרי הידע שרוי בכל ונדרשת יכולת האדם לפענח אותו שלא מזווית ראייה אחת כי אם מזוויות רבות עד להבנה מושלמת או קרובה לאמת. לצערי,רובנו עוסקים בתורה אחת או שתיים וממנה יוצאים אל ההבנות. במאמר זה אנסה להעביר מעט מהבנותי המושתתות על מספר תורות תוך שילוב הרמוני ככל האפשר בין התורות ואולם, אל תאמינו למילה אחת הכתובה במאמר זה, כי אין דבר שהוא אמת בכתוב כי אם, שקר או אמת על פי הבנת הקורא…והשאלה היחידה או העיקרית כאן היא, אמת של מי.. שקר של מי.. ומהי בכלל, אמת או שקר…

המרכבה והפנטגרם,   רבות נאמר על המרכבה ואף פותחו מרכבות "מתחכמות" על בסיס המרכבה שהובאה על ידי דרונבלו מלכיצדק וצוינה במפתחות חנוך של ג.ג. הורטק. כולן טובות, כולן נכונות אך ברור שלכל סוג , מהות אחרת. האחת מחוברת ישירות והיא בנויה מגופים משולשים שאינם ניתנים לפרוק. והאחרת , הרמוניה המחברת אל האדם והגשמיות למימוש בגשמיות בתמונה ניתן לראות פירמידת טיהור והטענה –מידות גיזה תוך הבנות גשמיות ולא שמימיות. חלק מהמרכבות מלומדות תוך שמסבירים ומתאים בהן את הצ'אקרות שבאו מהמזרח ונכון הדבר למעט ההבנה שכאשר מדובר על העברה מרובד לרובד כפי שהביא דרונבלו הרי שמדובר על יציאת הספירה מהשורש. לשימושים אחרים ניתן להוציא ספירות מנקודות מרכזי אנרגיה שונים אך לשימושים אחרים תוך שהמרכבה עצמה צריכה להיות מופעלת ממרכז הלב ולצאת בספירה שלה בהבנת, קודם כל מהשורש. יש המחברים שמים וארץ ויש המדברים על הבנות חסידיות או קבליות להבנת התצורה הגאומטרית אך רובן מדברות על הבנות מהסימבול הדו ממדי ולאו דווקא מהתלת ממד. הבה נמקד את הכל ונתחיל מנקודה. נקודה היא היא המקום אותו לא ניתן להסביר כמו אלוהים וכל הסבר שניתן, יהפוך אותה ליותר מנקודה. נקודה זו, נגדילה לרמה שבה אנו יכולים לראות או להבין במצבנו הגשמי והנה היא בעצם כדור או ספירה כדורית, בדיוק כפי שמתארים את המפץ הגדול או לידה ומיתת כוכבים המתחילים בנקודה וחוזרים לנקודה גדולה יותר אך דחוסה לאין סוף כך שנאלצת היא להתפרק, או כפי שאנו מכנים זאת למות, ואז מתוך המפץ הגדול של הבריאה או של כוכב בודד מתחילים החיים מחדש. מכדור זה ננסה לצאת לדרך כפי שהובאה בעבר בעולם העתיק בהיסטוריה העתיקה, על ידי פיתגורס ולאחר מכן תלמידו פלאטון שהציגה לקהל הרחב.
הכדור התלת ממדי, או הספירה, או התא מכיל הכל, האומנם.. הכדור נחשב לסימבול או הצורה הגיאומטרית בגיאומטריה המקודשת או מה שמכונה המתמטיקה השקטה, המכיל את חמשת הגופים הפלאטונים או הגופים המוצקים המושלמים  או חמשת הצורות הראשוניות היחידות אשר הכדור נוגע בהיקפו בכל אחת מפאות / קודקודי הצורה. צורות אלו הינם : פירמידה משולשת, תמיון, קובייה, עשירימון ותריסריון, הבהרות נוספות לצורות אלו ניתן לקרוא במאמר הבריאה וכן במאמרי המרכבה והגיאומטריה המקודשת שכתבתי בעבר.
הגוף שמהווה פירמידה משולשת, כלומר כל צלע שלה הינה משולשת היא זו הקשורה למרכבה. דהיינו שתי פירמידות כאלו מחוברות יוצרות את המרכבה אשר אחת מהן שקודקודה עליון מחוברת אל אבא שמיים והשנייה שקודקודה תחתון מחוברת אל אמא אדמה. מרכבה זו היא המחברת את האדם והבריאה בהבנות רחבות הנמצאות בכל תורות המיסטיקה השונות מהפילוסופיה הסינית דרך הקבלה למצרים העתיקה. הגוף שמהווה תריסריון, הוא הגוף שנחשב פעם לצורת כדור הארץ והוא הגוף אשר בגלל יופיו הנראה הפך לאחת ההבנות כי אין דבר במציאות שאנו רוצים להוכיח שדרך ההוכחה תהיה חלק מיופי ופשטות ההוכחה למעט יוצאים מן הכלל. כל פאה בתריסריון, מהווה מחומש וכל מחומש עוטף בתוכו את כוכב הפנטגרם. כוכב הפנטגרם מחבר את האדם לבריאה ראשית בצורתו ולאחר מכן בחלקים אתריים. הפנטגרם בהבנות אזוטריות מחבר את הבריאה אל הבריאה ורק לאחר מכן אל האדם. כלומר אם נחלק את הפנטגרם לשני חלקים, חלקו הראשון יהווה את האדם הקדמון ההישרדותי חסר היכולות האינטליגנטיות, האדם הפשוט שנועד לשרת את הבריאה כפשוטו. חלקו השני של הפנטגרם מהווה יכולות אינטליגנטיות וידע הבריאה.

ניזור לחמשת המעגלים בפילוסופיה הסינית,

ברגע שבוצע חיבור בין השניים נוצר האדם המודרני שאנו חלק ממנו. זהו יסוד ההבדל בין הגופים ושניהם מאוד קרובים בחיבורים וביכולות ביצוע בעולמנו הגשמי. ומה הקשר בריאתי של הפנטגרם בן חמשת הקודקודים והצורה שנוצרה כתוצאה ממקדם חתך הזהב, זהו קשר ברור לעולמנו ולאדם. חמש בהבנות רבות שייך לגוף עצמו, למערכות פילוסופיות כמו 5 חומשי תורה, 5 עולמות בקבלה, 5 יסודות בסינית, 5 אצבעות, 5 מרכזי העל, חמשת הצבעים הראשוניים, חמש רמות תודעת האדם וכמובן שזה מתפרס ומתפרש בכל מכל לכל.
ונעבור להבנות הכדור לכאורה נקודה. נקודה כמו שהסברנו היא חוק האחד, אלוהות, אין הסבר לה ואין חלוקות, אין הבנות אין דבר כי ברגע בו יהיה לנו דבר זו כבר לא נקודה אל שתים. עצם ההגדרה אחת מהווה חוסר כימות כדי למנוע יכולת חלוקה. ברגע בו נדבר על חוק השנים הרי שהחלק השני נמשך , נשלף, נברא מתוך הנקודה כדי לאפשר חיים כמו למשל הנקודה שנמשכה מהעיגול בהבנות סיניות והפכה ליין והיאנג, דהיינו כדי שחוק האחד יבוטא בגשמיות יש צורך להכיל עליו את חוק השניים.
אין המשך לחוק השניים כי אין הפריה ליצירה ולכן הגיע חוק השלוש הוא החוק הזהה למעשה לחוק האחד כי הוא הוא הבריאה, אבא-אמא-פועל יוצא בן.האב הבן ורוח הקודש.

חוק השלוש ? אם כן משולש..אז הבה נהפוך המשולש לקיים בתלת ממד והרי לנו הפירמידה המשולשת היא בהכפלתה כדי לחבר שמים ואץ, המרכבה.
זו הסיבה שהמרכבה המחוברת ישירות לבריאה היא זו של דרונבלו, המשולשת וכל ייתר המרכבות, אלו פיתוחי העולם הגשמי לצרכים גשמיים. תוצר האדם לצרכיו המקודשים או היום יומיים. ולמה אנו מחברים שתי פירמידות גב לגב, כי הרי אנו יודעים שללא פרי יצירת האלוהות לא מתגשם בעולמנו הגשמי דבר ולכן נכנס האדם אל לב שתי הפירמידות ויצר את המרכבה. ראו סכמת ליאונרדו מצורפת.

מימוש שתי הפירמידות למגן דויד מהווה את כס האלוהות, גוף האור, רכב אש, או במצרית עתיקה
Mer-Ka-Ba  שמהווה שדות אור אלקטרו מגנטיים רוטטים ופועמים. והיכן זה נמצא בגוף האדם? כדור זה נמשל לתא ותא הוא זה ממנו בנוי האדם אם בתהליכי הזיגוטה או אם בתהליכי בניית הגוף ותחזוקתו במהלך החיים בהם תאים מתים או מתרבים. אז בואו נצא לדרך מרמת התא. התא הבודד המופגז על ידי מיליוני זרעונים עד שקבוצת זרעונים אחת מצליחה להחדיר זרעון בודד המתחיל לנו את תהליך הלידה , תהליך הזיגוטה. כאן מתחיל תהליך חלוקה במקום התרבות תהליך מדהים, התא מתחלק לשניים , ארבע, שמונה וממשיך הלאה אך אנו רוצים את שמונה התאים הראשונים שגודלם בכל החלוקות עד כה לא השתנה פיזית.
 מחיבור קוים ישרים בין מרכזי 8 תאים אלו תצא המרכבה הנמצאת וממוקמת כל חיינו באזור עצם העצה בקצה עמוד השדרה ומכילה את תמצית חיינו וה- DNA שלנו. בשרטוט אנו רואים את תהליך החיבור של הקווים בין 4 התאים הראשונים שיוצרים פירמידה אחת מתוך השתיים. בחלוקה הבאה נקבל את 8 התאים ואת ה"מרכבה" מולבשת על "ביצת החיים".

אז מכאן נוצרת ההבנה המחברת את המרכבה לחלק מהבריאה לצורך מעבר "אתרי" ואת הפנטגרם המחבר משמעויות, הבנות ויצירת חיים בעולמנו הגשמי עם ייחוס אזוטרי לאנרגיות האין סוף המכילות אותנו, עוטפות אותנו או נוצרות מאיתנו תוך חיבור למערכות צבע ראשיות.
זהו החיבור למערכת החמש, כפי שציינתי במאמרי הקודמים.
 5 מרכזי על המהווים 5 קודקודי הפנטגרם, כל מרכז מתחבר אל בנק הידע בעולם האתרי בחגורת וואן אלן וכולל חיבור אל הצבע הנכון, משמעויות, אמיתות הבריאה ועוד. מערכות הצבע הללו הראשוניות, המקוריות, הבריאתיות הן אלו הצבעים הראשוניים כפי שהמרכבה מהווה ראשוניות לבורא כך גם הן והצבעים הנם: אדום, צהוב, ירוק, כחול ולבן.
כל הצבעים הנוספים שנוצרו בעולמנו למעט 2 צבעים נוספים מהווים הרמוניות לשימושים שונים אך אינם מקוריים אלו משולבים.
ממערכת ראשית זו נוכל לעבור להבנת מערכת ראשית אחרת הנקראת צ'אקרות ורק אז לאיברי ומערכות הגוף. תודה אריק אתר מרכבה www.merkaba.org.il

Call Now Button